Bizden Haberler / Mevlana Kalkınma ajansı
Mevlana Kalkınma ajansı

Mevlana Kalkınma ajansı

Genel Amaç; Sektörümüzde teknoloji yenilemek, tasarım teknolojilerini kullanmak ve kapasite artırmak suretiyle rekabet gücümüzü arttırarak bölgemize ekonomik bir ivme kazandıracak olan ihracat kapasitesini arttırmak.

 

Treylerler semi-treyler ve treyler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrıma göre Türkiye Treyler Sanayicileri Derneği(TREDER) tarafından treylerler şu şekilde tanımlanmaktadır. "Semi-Treyler; kendi ağırlığının ve yükünün ağırlığının önemli bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan, bir motorlu araca bağlanacak şekilde tasarlanmış ve taşıma amacı için imal edilmiş ve donatılmış motorsuz bir araçtır. Treyler; yarı-römorklar hariç olmak üzere, motorlu araca bağlanacak şekilde tasarlanmış, taşıma amacı için imal edilmiş ve donatılmış motorsuz bir araçtır.” (Türkiye Treyler Sektör Raporu – Treyler Sanayicileri Derneği, Temmuz 2008).

 

Treylerler İnşaat sektörü başta olmak üzere, akaryakıt taşımacılığı nakliye ve lojistik gibi sektörlerde vazgeçilmez taşıma araçlarıdır. Treylerlerin kullanım ömrü niteliğine ve kullanım şartlarına bağlı olarak ortalama 3-10 yıl arasında değişmektedir.

 

"TREYLER, SEMİ-TREYLER ÜRÜNLERİNDE TASARIM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAK ve İHRACAT KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK” projemizi gerçekleştirerek yurt dışı müşterilerimizden gelen yoğun ürün taleplerini karşılamakta yetersiz kaldığımız, Sac Kesim, Büküm proseslerimiz iyileştirilecek ve müşterilerimizden gelen özel ürün talepleri için proje kapsamında alınacak CAD/CAM programı ile 3 boyutları tasarımlar yapılacak ve müşterilerimize onaylatılarak sıfır hata ile ürünlerin zamanında teslim edilmesi sağlanmış olacaktır. Proje ortağımızda bu konuda bilgi ve tecrübesini projemiz için kullanacak ve artan taleplerimizi karşılayarak gelir elde etmiş olacaklardır. Bu şekilde yurt dışı müşterilerimizden gelen talepler zamanında karşılanacak ve yurt dışı rakiplerimize kaptırdığımız siparişler ülkemize döviz girdisi sağlayarak bölgemizden karşılanmış olacaktır. Böylelikle hem ülke hem de bölge ekonomisinin gelişmesine yaptığımız katkı artarak devam etmiş olacak aynı zamanda kuruluşumuz ve proje ortağımız rekabet piyasasında rakiplerine karşı muhakkak üstünlük sağlamış olacaktır.

 

Özel Amaç; Kuruluşumuzun 5.000.000,00 Dolar olan ihracat rakamını proje ortağımız ile tasarım teknolojilerini kullanmak, üretim süreçlerinde iyileştirme gerçekleştirmek ve bu şekilde tam zamanında kaliteli teslimat yapmak suretiyle kapasite artışı gerçekleştirerek müşteri şartlarına uygun üretimle 7.000.000,00 Dolar’a çıkarmak ve istihdam yaratarak rakiplerimiz karşısında rekabet gücümüzü arttırmaktır.

 

Treyler ve Semi-Treyler üretimi ve ihracatı yapan kuruluşumuz satışını yaptığı ürünleri Konya’da mevcut bulunan üretim tesisinde gerçekleştirmektedir. Ancak kuruluşumuzun gerçekleştiremediği ve proje ortağımızın da rekabet gücünü elinde tutamadığı projemize konu olan Sac Kesim, Büküm prosesleri mevcuttur. bu prosesleri Konya’da gerçekleştirebilecek firmalar mevcut olmasına rağmen hatalı kesim maliyetleri başta olmak üzere hatalı kesimden kaynaklanan ürün gecikmeleri, aşırı yoğunluktan dolayı geç teslimat, işgücü eksiklikleri, kalitesiz kesim, büküm ve buna bağlı olarak da müşteri kayıpları gerçekleşmektedir.

 

Hedef gruplarımız içerisinde yer alan ve şuanda uzun teslim süresi, kalite düşüklüğü ve hatalı ürünlerin ortaya çıkması gibi nedenlerden dolayı geç teslimat yapmak zorunda kaldığımız ve satış yapamadığımız 8 ülkede 8 bayi ve yaklaşık 25 adet potansiyel müşterimiz bulunmaktadır. Ayrıca Kuzey Irak’da bir bayimiz bu nedenden dolayı siparişlerini kesmiş ve mal alımını Almanya’dan temin etmektedir.

 

Proje kapsamında imalatı yapılacak treyler ve semi-treylerler kuruluşumuz tarafından şuanda 7 ülkede mevcut 4 bayie ve 30 müşterimize satılmaktadır. Kuruluşumuz bu proje kapsamında treyler ve semi treyler üretiminde fason olarak gerçekleştirmek zorunda kaldığı ve bu nedenle yaşadığı müşteri kayıplarını önlemek için proje ortağının teknik tecrübesini ve altyapısını kullanarak projemiz kapsamında satın alınması gerçekleştirilecek kesim ve büküm makineleri ile gerçekleştirip 7 ülkeye yaptığı ihracatını 15 ülkeye çıkarmayı hedeflemektedir.